Pyetjet parlamentare të: Hydajet Hyseni - Kaloshi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur