Pyetjet parlamentare të: Shqipe Metaj - Isufi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
06/05/2021 Arsim
Faleminderit, nënkryetare! Të gjithë ju të pranishëm, Pyetjet e mia kanë të bëjnë me Ministrinë e Arsimit. Jemi të vetëdijshëm për problemet dhe gjendjen të cilën e keni trashëguar, e nderuar ministre, në ministrinë që e udhëhiqni. Një gjendje aspak e mi
Lexo më shumë
Arbërie Nagavci Po
06/05/2021 Arsim
Pyetja e dytë ka të bëjë me testin e klasave përfundimtare, klasave të nënta, testin e arritshmërisë dhe klasave të dymbëdhjeta. Duke pasur parasysh periudhën më të gjatë kohore të ballafaqimit me mësimin gjatë pandemisë për këtë vit shkollor ose për kët
Lexo më shumë
Arbërie Nagavci Po