Pyetjet parlamentare të: Yllza Hoti

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
22/07/2021 Financa
Faleminderit, kryetar! Pyetja ime lidhet me çështjen e bonove të Diasporës. I nderuar ministër Murati, ju lutem, a mund të na sqaroni se si duhet të investojnë bashkatdhetarët tanë në bonot e Thesarit? Cilat janë kriteret që duhet t’i plotësojnë pë
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po