Pyetjet parlamentare të: Isak Shabani

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur