Pyetjet parlamentare të: Rashit Qalaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur