Pyetjet parlamentare të: Dragana Antonijević

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur