Deklarimet jashtë rendit të ditës të: Fadil Nura

Data Sektori Çështja
06/05/2021 Drejtësi
Faleminderit, nënkryetare! I nderuar Kabinet qeveritar, Kolegë deputetë, Historia na ka mësuar se çdo popull dhe shtet përparimtar, vlerat e sakrificës së lirisë së tij, të cilat mishërohen me ekzistencën e vet, i ruan, i kultivon dhe i lartëson si p
Lexo më shumë
27/05/2021 Drejtësi
Faleminderit, kryetar i Kuvendit! Kabinet qeveritar, Të nderuar kolegë deputetë, Neglizhenca dhe shpërfillja e këtij Kuvendi ndaj gatishmërisë dhe vullnetit për të dëshmuar mbi të vërtetën e një procesi abuziv të drejtësisë në vendin tonë nga ana e k
Lexo më shumë
17/06/2021 Drejtësi
Faleminderit, kryetar! Të nderuar deputetë, Ministra, Tani po bëhen gati 100 ditë të kësaj qeverisje, nga e cila nuk kemi parë deri më tani ndonjë punë të hairit që mund të nënvizohet përveç skandaleve të njëpasnjëshme e të përditshme. Kemi parë që
Lexo më shumë