Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur të Mediave për vitin 2021

18/01/2023 10:00:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 2

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota