Shqyrtimi i dytë i Projekt Kodit doganor dhe të akcizave, nr. 08/L-247

15/12/2023 17:00:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 1

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota