Shqyrtimi i tri Propozim-amendamenteve Kushtetuese, me nr.28, 29 dhe 30.

15/02/2024 10:00:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 1

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota