Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme

15/02/2024 10:30:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 1

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota