Shënimi i 16 -Vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Kosovës

17/02/2024 12:00:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 1

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota