Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 24
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 26
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Driton Hyseni , Elmi Reçica , Fjolla Ujkani , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Blerta Deliu - Kodra , Branislav Nikolić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-010 për krijimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit hapësinor në Republikën e Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-027 për mbeturinat nga industritë nxjerrëse të mineraleve, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-033 për provimin e jurispodencës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e Be-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-052 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-010 për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-074 për turizmin, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Driton Hyseni , Fjolla Ujkani , Fridon Lala , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Blerta Deliu - Kodra , Branislav Nikolić , Elmi Reçica , Rrezarta Krasniqi

  Të ftuar: Albulena Haxhiu - Ministre e Drejtësisë

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 01.04.2022 dhe 07.04.2022;

  • 3. Raportim i znj. Albulena Haxhiu-Ministre e Drejtësisë;

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i raportit plotësues lidhur me Projektligjin nr.08/L-056 për mbrojtjen e konkurrencës, nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 08/L-113 për Policinë Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-070 për pijet e forta alkoolike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 22.03.2022

  • 3. Shqyrtimi i Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) 2022-2026, i ftuar z. Besnik Bislimi – Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-076 për mbrojtjen e sekreteve tregtare, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
 • Të pranishëm: Agon Batusha , Blerta Deliu - Kodra , Driton Hyseni , Fjolla Ujkani , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Branislav Nikolić , Elmi Reçica

  Të ftuar: Z.Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 01.03.2022

  • 3. Raportim i z.Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-042 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-249 për Sigurimin Shëndetësor nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-043 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-125 për shëndetësi, nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-046 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.02/L-109 për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse, nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-047 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-190 për produkte dhe pajisje medicinale, nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-048 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.02/L-78 për shëndetësi publike, nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 9. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Agon Batusha , Blerta Deliu - Kodra , Driton Hyseni , Elmi Reçica , Fjolla Ujkani , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Branislav Nikolić , Fridon Lala

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 08.02.2022

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-020 për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet civile, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-026 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-213 për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështje penale, me amendamentin e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme.

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Driton Hyseni , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Ardian Kastrati , Branislav Nikolić

  Të ftuar: Donika Gërvalla - Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Raportim i znj. Donika Gërvalla - Zëvendëskryeministre, Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Ardian Kastrati , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Branislav Nikolić , Driton Hyseni , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Të ftuar: z. Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.05.2021

  • 3. Raportim i z.Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog

   Raportim