Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 32
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 26
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 18.07.2022, 21.07.2022 dhe 28.07.2022

   I miratuar
  • 3. Miratimi i Raportit të punës së komisionit për sesionin pranveror 2022

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-109 për kompensimin e viktimave të krimit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-122 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-174 për financimin e subjekteve politike

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-111 për Arkivat Shtetërore, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-083 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.02/L-8 për verërat, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-197 për kimikate, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-060 për mbeturina, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-114 për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
 • Të pranishëm: Abelard Tahiri , Agon Batusha , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Blerta Deliu - Kodra , Driton Hyseni , Fjolla Ujkani , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Branislav Nikolić , Elmi Reçica

  Të ftuar: Zëvendëskryeministri - Besnik Bislimi.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 14.07.2022;

  • 3. Raportim i z.Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog;

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e “Marrëveshjes së Partneritetit për Kornizën Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian për marrëveshjet për zbatimin e ndihmës financiare të Unionit për Kosovën në kuadër të Instrumentit të Para-anëtarësimit (IPA III),

  • 5. Të ndryshme.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 03.06.2022 dhe 17.06.2022

  • 3. Shqyrtimi i Projekt-Rregullores së Kuvendit të Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-133 për Komisionerin Parlamentar për Forcën e Sigurisë së Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-138 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-057 për themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-028 për të drejtën ndërkombëtare private, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-049 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.02/L-38 për Inspektoratin shëndetësor, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-050 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.2003/22 për Inspektoratin sanitar të Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi i Raportit plotësues për Projektligjin nr. 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Driton Hyseni , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Ardian Kastrati , Branislav Nikolić

  Të ftuar: Donika Gërvalla - Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Raportim i znj. Donika Gërvalla - Zëvendëskryeministre, Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Ardian Kastrati , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Branislav Nikolić , Driton Hyseni , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Të ftuar: z. Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.05.2021

  • 3. Raportim i z.Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog

   Raportim