Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 54
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 45
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L-224 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-005 për tatimin në pronën e paluajtshme, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L-248 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L131 për Skemat pensionale të financuara nga shteti, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit plotësues për Projektligjin nr.08-L-211 për verëra

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L-180 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.06/L-048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Projektligji për Prokurorinë Speciale

   I miratuar
  • 2. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit të Procedurës Penale

   I miratuar
  • 3. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 4. Projektligji për Sistemin Qendror të Evidencës Penale të Kosovës

   I miratuar
  • 5. Projektligji për Çmimin e Produkteve Medicinale; Projektligji për Verëra

   I miratuar
  • 6. Projektligji për Pronën Publike

   I miratuar
  • 7. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Përsonat e Dhunuar gjatë Luftës, Viktimave Civile dhe Familjarëve të tyre, ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-172.

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 31.05.2023 dhe 08.06.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L-190 për zhvillim rajonal të balancuar, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L-142 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përcaktojnë shumën e beneficionit në lartësi të pagës minimale, procedurat e caktimit të pagës minimale dhe shkallët tatimore në të ardhurat personale vjetore

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i projektligjit nr. 08/L200 për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i projektligjit 08/L-214 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-163 për minierat dhe mineralet i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-158, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 7. Projektligji për energjinë

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10.05.2023

   I miratuar
  • 3. Raportim i znj. Albulena Haxhiu - Ministre e Drejtësisë

  • 4. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L-102 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-139 për procedurën përmbarimore i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 05/L-118

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L-199 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-060 për mjekësinë ligjore, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L-191 për ekspertët gjyqësor, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L-177 për Institutin e Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

   I miratuar
Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Driton Hyseni , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Ardian Kastrati , Cvetko Veljković

  Të ftuar: Donika Gërvalla - Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Raportim i znj. Donika Gërvalla - Zëvendëskryeministre, Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Ardian Kastrati , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Cvetko Veljković , Driton Hyseni , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Të ftuar: z. Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.05.2021

  • 3. Raportim i z.Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog

   Raportim