Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 15
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 9
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Driton Hyseni , Elmi Reçica , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Branislav Nikolić

  Të ftuar: z. Besnik Bislimi – Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga data 12.11.2021 dhe 15.11.2021

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-068 për ratifikimin e “ Amendamentit nr.1 të Marrëveshjes Financiare për IPA 2016, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian”.

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-018 për tregtinë me produkte të naftës dhe karburante të ripërtërishme, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-036 për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendi, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Arjeta Fejza , Driton Hyseni , Fridon Lala , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Agon Batusha , Ardian Kastrati , Blerta Deliu - Kodra , Branislav Nikolić , Rrezarta Krasniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës.

  • 2. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L-060 për ratifikimin e "Amendamentit nr.1 të Marrëveshjes Financiare për IPA 2018, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian"

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L- 022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së.

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i projektligjit nr.08/L-029 për punimet nga metalet e çmuara, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së.

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Driton Hyseni , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi

  Munguan: Agon Batusha , Ardian Kastrati , Branislav Nikolić , Fridon Lala , Time Kadrijaj

  Të ftuar: Besnik Bislimi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 21.10.2021, 02.11.2021 dhe 05.11.2021

  • 3. Raportim i z.Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog

 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Driton Hyseni , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Ardian Kastrati , Branislav Nikolić

  Të ftuar: Donika Gërvalla - Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Raportim i znj. Donika Gërvalla - Zëvendëskryeministre, Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Ardian Kastrati , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Driton Hyseni , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Branislav Nikolić

  Të ftuar: Ministrja e MASHT-it Znj.Arbërie Nagavci

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës: 15.10.2021

   I miratuar
  • 3. Raportimi i znj, Arbërie Nagavci, Ministre e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

   Raportim
  • 4. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Driton Hyseni , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Munguan: Ardian Kastrati , Branislav Nikolić

  Të ftuar: Donika Gërvalla - Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Raportim i znj. Donika Gërvalla - Zëvendëskryeministre, Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

 • Të pranishëm: Agon Batusha , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Ardian Kastrati , Arjeta Fejza , Blerta Deliu - Kodra , Branislav Nikolić , Driton Hyseni , Fridon Lala , Rrezarta Krasniqi , Shqipe Metaj - Isufi , Time Kadrijaj

  Të ftuar: z. Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.05.2021

  • 3. Raportim i z.Besnik Bislimi - Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog

   Raportim