Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 41
 • Dëgjime publike: 4
 • Projektligje të shqyrtuara: 1
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Diskutim lidhur me trajtimin e rasteve të dhunës në baza gjinore nga ana e sistemit gjyqësor dhe sistemit prokurorial në Kosovë.

  • 3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës.

   I miratuar
  • 2. Diskutim final lidhur me Draftligjin për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna në Baza Gjinore. Të ftuar: Nita Shala – zëvendësministre e Drejtësisë dhe Hilmi Jashari – ekspert, i autorizuar për këtë projektligj nga Komisioni, mbështetur nga UN WOMEN

  • 3. Rishikimi i planit të punës së Komisionit Funksional për sesionin vjeshtor 2022

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Ariana Musliu - Shoshi , Drita Millaku , Duda Balje , Marigona Geci , Tinka Kurti

  Munguan: Albana Bytyçi , Eliza Hoxha , Labinotë Demi - Murtezi , Milos Perović , Vasfije Krasniqi

  Të ftuar: Përfaqësuesit e Shoqatës HANDIKOS

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit

  • 3. Takim në Komision me përfaqësues të Shoqatës HANDIKOS. Temë diskutimi: "Rëndësia e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara". I ftuar, Afrim Maliqi, drejtor i Shoqatës

  • 4. Shqyrtimi i Peticioneve

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Drita Millaku , Duda Balje , Eliza Hoxha , Labinotë Demi - Murtezi , Marigona Geci , Milos Perović , Tinka Kurti

  Munguan: Vasfije Krasniqi

  Të ftuar: Përfaqsuës të Organizatës Save the Children - Kanarina Sheku.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i Procesverbaleve nag mbledhjet e kaluara;

  • 3. Diskutim në Komision lidhur me zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës. Të ftuar përfaqësues të Organizatës Sawe the Children;

  • 4. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Drita Millaku , Duda Balje , Eliza Hoxha , Labinotë Demi - Murtezi , Milos Perović

  Munguan: Marigona Geci , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Të ftuar: Eksperti i angazhuar nga UN Women dhe përfaqësuesit nga Ministria e Drejtësisë, Aagjencia për Barazi Gjinore dhe UN Women

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Takim në komision me ekspertin e angazhuar nga UN Women lidhur me përfundimin e draftligjit për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna në baza gjinore. Të ftuar edhe përfaqësuesit nga: Ministria e Drejtësisë, Aagjencia për Barazi Gjinore dhe UN Women

  • 4. Tё ndryshme

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Milos Perović , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Munguan: Marigona Geci

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Çështjet e mbetura në sesionin vjeshtor sipas planit të punës së Komisionit Funksional

  • 3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

  • 4. Shqyrtimi i peticioneve

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Fjolla Ujkani , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Munguan: Eliza Hoxha , Marigona Geci , Milos Perović

  Të ftuar: Kushtrim Gara, Andin Hoti, Valdrin Krasniqi, Astrit Hoti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Takim në Komision, të ftuar: - Përfaqësuesit e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur.

  • 3. Takim në Komision, të ftuar: - Përfaqësuesit e Këshillit Prokurorial tё Kosovës dhe tё Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

  • 4. Miratimi i procesverbaleve tё mbledhjeve tё mbajtrua me dt. 17 dhe 21 shtator 2021.