Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 25
 • Dëgjime publike: 4
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Marigona Geci , Milos Perović , Vasfije Krasniqi

  Munguan: Saranda Bogujevci , Tinka Kurti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Nismës ligjore për Projektligjin për mbrojtje nga dhuna në familje. Të ftuar përfaqësues të: Ministrisë së Drejtësisë, Agjencisë për Barazi Gjinore dhe UN Women

  • 3. Takim në Komision me Avokatin e Popullit; Temë diskutimi; Zbatimi i rekomandimeve dhe llogaridhënia nga institucionet relevante, sfidat në zbatim të pakos ligjore për të drejtat e njeriut, ruajtja e pavarësisë së institucioneve të pavarura kushtetuese dhe çështje të tjera;

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Albana Bytyçi , Duda Balje , Eliza Hoxha , Marigona Geci , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti

  Munguan: Ariana Musliu - Shoshi , Fjolla Ujkani , Milos Perović , Vasfije Krasniqi

  Të ftuar: Agjencia per Barazine Gjinore

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Nismës ligjore për Projektligjin për mbrojtje nga dhuna në familje. Të ftuar përfaqësues të ABGJ-se

  • 3. Shqyrtimi i nismës ligjore për Projektligjin për peticione

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Milos Perović , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Munguan: Marigona Geci

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Çështjet e mbetura në sesionin vjeshtor sipas planit të punës së Komisionit Funksional

  • 3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

  • 4. Shqyrtimi i peticioneve

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Ariana Musliu - Shoshi , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Marigona Geci , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti

  Munguan: Albana Bytyçi , Duda Balje , Milos Perović , Vasfije Krasniqi

  Të ftuar: Habit Hajredini - ZQM

  • Rendi i ditës
  • 1. Takim me Drejtorin Rajonal të Save the Children për rajonin e Lindjes së Mesme dhe Evropës Lindore dhe me Zyrën për Qeverisje të Mirë (ZQM)

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Ariana Musliu - Shoshi , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Marigona Geci , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti

  Munguan: Albana Bytyçi , Duda Balje , Milos Perović , Vasfije Krasniqi

  Të ftuar: Drejtues te Shoqates se Familjeve te Heronjve dhe Deshmoreve te Kombit (ShFHDK)

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Takim në Komision, të ftuar: - Shoqata e Familjeve tё Heronjve dhe Dëshmorëve tё Kombit (ShFHDK). Temë diskutimi – Zgjidhja e statusit tё veprimtarëve invalidë/tё plagosur para luftës çlirimtare nё Kosovё

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Milos Perović , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Munguan: Marigona Geci

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Çështjet e mbetura në sesionin vjeshtor sipas planit të punës së Komisionit Funksional

  • 3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

  • 4. Shqyrtimi i peticioneve

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Fjolla Ujkani , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Munguan: Eliza Hoxha , Marigona Geci , Milos Perović

  Të ftuar: Kushtrim Gara, Andin Hoti, Valdrin Krasniqi, Astrit Hoti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Takim në Komision, të ftuar: - Përfaqësuesit e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur.

  • 3. Takim në Komision, të ftuar: - Përfaqësuesit e Këshillit Prokurorial tё Kosovës dhe tё Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

  • 4. Miratimi i procesverbaleve tё mbledhjeve tё mbajtrua me dt. 17 dhe 21 shtator 2021.