Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 6
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Propozim-Vendimit të Avokatit të Popullit në lidhje me zgjedhjen e 5 Zëvendës Avokatëve të Popullit.

  • 4. Miratimi i raportit vjetor të Institucionit të Avokatit te Popullit për vitin 2020.

   I miratuar
  • 5. Diskutim lidhur me propozimin e nismës legjislative në lidhje me Projektligjin për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje.

  • Rendi i ditës
  • 1. Diskutim lidhur me ankesat dhe propozim-vendimin e Avokatit të Popullit, lidhur me zgjedhjen e 5 zëvendësve të Avokatit të Popullit. I ftuar Avokati i Popullit, z. Naim Qelaj.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Diskutim lidhur me përzgjedhjen e pesë zëvendësve të Avokatit të Popullit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Avokatit të Popullit lidhur me zgjedhjen e 5 zëvendësve të Avokatit të Popullit.