Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 16
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Marigona Geci , Milos Perović

  Munguan: Alban Hyseni , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Të ftuar: z. Naim Qelaj - Avokat i Popullit

  • Rendi i ditës
 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Fjolla Ujkani , Marigona Geci , Milos Perović , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Munguan: Eliza Hoxha , Saranda Bogujevci

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjimi publik lidhur me zbatimin e Strategjisë nacioanle për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Republikën e Kosovës 2013 - 2023.

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Milos Perović , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Munguan: Duda Balje , Marigona Geci , Saranda Bogujevci

  • Rendi i ditës
  • 1. Takim në Komision lidhur me prezanitimin e Raportit të shqyrtimit post-legjislativ të Ligjit Nr. 05/L-021 për Mbrojtje nga Diskriminimi.

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Fjolla Ujkani , Tinka Kurti

  Munguan: Albana Bytyçi , Eliza Hoxha , Marigona Geci , Milos Perović , Saranda Bogujevci , Vasfije Krasniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjimi publik lidhur me ecurinë e nxjerrjes së akteve nënligjore të parapara në Ligjin nr. 06/L-084 për Mbrojtjen e Fëmijës.

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Marigona Geci , Vasfije Krasniqi

  Munguan: Milos Perović , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti

  Të ftuar: Hilmi Jashari – ekspert i fushës dhe ish-Avokat i Popullit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Takim në Komision lidhur me prezanitimin e Raportit të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë në vitin 2020.

   Raportim