Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 50
 • Dëgjime publike: 4
 • Projektligje të shqyrtuara: 2
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit

   I miratuar
  • 3. Takim i anëtarëve të Komisionit me përfaqësuesit e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, në kuadër të organizatës HANDIKOS.

  • 4. Diskutim në Komision lidhur me kërkesën / peticionin e pesë grave-zyrtare në Autoritetin e Aviacionit Civil, lidhur me pretendimet e tyre, kundër diskriminimit gjinor nga ky Autoritet ; I ftuar z. Liburn Aliu – ministër i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-185 për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Takim i anëtarëve të Komisionit me z. Fabian Salvioli – raportues special i OKB-së për promovimin e së vërtetës, drejtësisë, dëmshpërblimit dhe garancive për mospërsëritje të shkeljeve të të drejtave të njeriut dhe të së drejtës ndërkombëtare

  • 3. Shqyrtimi i propozim-vendimit të Avokatit të Popullit lidhur me zgjedhjen e një (1) zëvendësi të Avokatit tё Popullit nga radhët e komuniteteve jo shumicë

   I miratuar
  • 4. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i peticioneve

  • 6. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Takim i anëtarëve të Komisionit me përfaqësuesit e Sindikatës së punëtorëve në Autoritetin e Aviacionit Civil Temë diskutimi: Çështja e kërkesës / peticionit të pesë grave – zyrtare në Autoritetin e Aviacionit Civil, lidhur me pretendimet e tyre, kundër diskriminimit gjinor, nga ky Autoritet

  • 3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Takim me, z. Romeo Franc, Deputet i Parlamentit Evropian.

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Rados Mihajlović , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Nasuf Bejta

  Munguan: Marigona Geci

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Çështjet e mbetura në sesionin vjeshtor sipas planit të punës së Komisionit Funksional

  • 3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

  • 4. Shqyrtimi i peticioneve

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Fjolla Ujkani , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Nasuf Bejta

  Munguan: Eliza Hoxha , Marigona Geci , Rados Mihajlović

  Të ftuar: Kushtrim Gara, Andin Hoti, Valdrin Krasniqi, Astrit Hoti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Takim në Komision, të ftuar: - Përfaqësuesit e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur.

  • 3. Takim në Komision, të ftuar: - Përfaqësuesit e Këshillit Prokurorial tё Kosovës dhe tё Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

  • 4. Miratimi i procesverbaleve tё mbledhjeve tё mbajtrua me dt. 17 dhe 21 shtator 2021.