Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 37
 • Dëgjime publike: 4
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Drita Millaku , Duda Balje , Eliza Hoxha , Labinotë Demi - Murtezi , Milos Perović

  Munguan: Marigona Geci , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Të ftuar: Eksperti i angazhuar nga UN Women dhe përfaqësuesit nga Ministria e Drejtësisë, Aagjencia për Barazi Gjinore dhe UN Women

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Takim në komision me ekspertin e angazhuar nga UN Women lidhur me përfundimin e draftligjit për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna në baza gjinore. Të ftuar edhe përfaqësuesit nga: Ministria e Drejtësisë, Aagjencia për Barazi Gjinore dhe UN Women

  • 4. Tё ndryshme

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Drita Millaku , Duda Balje , Labinotë Demi - Murtezi , Marigona Geci , Milos Perović

  Munguan: Eliza Hoxha , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Të ftuar: Avokati i popullit Naim Qelaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2021

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i propozim-vendimit të Avokatit të Popullit lidhur me zgjedhjen e pesë (5) zëvendësve të Avokatit tё Popullit

   I miratuar
  • 5. Tё ndryshme

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Eliza Hoxha , Labinotë Demi - Murtezi , Marigona Geci , Milos Perović , Tinka Kurti

  Munguan: Saranda Bogujevci , Vasfije Krasniqi

  Të ftuar: Avokati i popullit Naim Qelaj, Kryetari i Kshillit të pavarur për sherbim civil, Jeton Koca.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Takim në Komision me Avokatin e Popullit dhe me kryesuesin e Këshillit të Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës ndaj Institucionit të Avokatit të Popullit;

  • 3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara;

  • 4. Të ndryshme.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Takim në Komision me përfaqësuesit e Organizatës Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës QKRMT.

  • 3. Shqyrtimi i peticioneve

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Drita Millaku , Duda Balje , Eliza Hoxha , Labinotë Demi - Murtezi , Marigona Geci , Tinka Kurti

  Munguan: Milos Perović , Vasfije Krasniqi

  Të ftuar: zv.Ministrja e Drejtsis Nita Shala, Ministrja e Arsimit Arbërie Nagavci

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Takim në Komision me Kordinatoren Nacionale pёr Mbrojtjen nga Dhuna nё Familje, znj. Nita Shala. -Temë diskutimi, Rastet e dhunёs nё familje dhe informimi lidhur me Strategjinё Nacionale pёr Mbrojtjen nga Dhuna nё Familje

  • 3. Takim në Komision me Ministren e Arsimit, Shkencёs, Teknologjisё dhe Invacionit, znj. Arbёrie Nagavci, dhe Ministёrin e Punёve tё Brendshme, z. Xhelal Sveqla. -Temë diskutimi, Rastet e dhunёs nёpёr shkolla, si dhe masat e ndёrmarra nga ana e Institucioneve kompetente

  • 4. Tё ndryshme

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Milos Perović , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Munguan: Marigona Geci

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Çështjet e mbetura në sesionin vjeshtor sipas planit të punës së Komisionit Funksional

  • 3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

  • 4. Shqyrtimi i peticioneve

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Fjolla Ujkani , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Vasfije Krasniqi

  Munguan: Eliza Hoxha , Marigona Geci , Milos Perović

  Të ftuar: Kushtrim Gara, Andin Hoti, Valdrin Krasniqi, Astrit Hoti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Takim në Komision, të ftuar: - Përfaqësuesit e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur.

  • 3. Takim në Komision, të ftuar: - Përfaqësuesit e Këshillit Prokurorial tё Kosovës dhe tё Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

  • 4. Miratimi i procesverbaleve tё mbledhjeve tё mbajtrua me dt. 17 dhe 21 shtator 2021.