Pyetjet parlamentare të: Labinotë Demi - Murtezi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
27/05/2021 Bujqësi dhe Blegtori
Të nderuar ministra, Të nderuar kolegë deputetë, I nderuar ministër i Bujqësisë, zoti Faton Peci, Anekënd Kosovës pyetjet po shkatërrohen, prerje dhe dëme të mëdha që ndikojnë në degradimin e ambientit, fatkeqësisht edhe në zhbërjen e masave ose para mas
Lexo më shumë
Faton Peci Po
13/12/2021 Industri
Faleminderit për fjalën kryetar! I nderuar kryeministër, Ministra, Të nderuar kolegë deputetë, Me gjithë mungesën e arsyeshme të ministrit Aliu, po e lexoj pyetjen për t’i dhënë rëndësinë e posaçme që ka kjo çështje. Shpresoj shumë që pastaj Minist
Lexo më shumë
Liburn Aliu Jo
22/02/2022 Drejta të Njeriut
Faleminderit për fjalën, nënkryetare! I nderuar kryeministër, Më 10 dhjetor 2021, datë kjo që shënon edhe Ditën Botërore të Personave me Nevoja të Veçanta, në mbledhjen e 47-të të Qeverisë, vitin 2022 e keni shpallur Vit i Personave me Nevoja të Veçanta.
Lexo më shumë
Albin Kurti Po
22/02/2022 Drejta të Njeriut
Faleminderit, nënkryetare! I nderuar kryeministër, Sa herë që është diskutuar për personat me nevoja të veçanta, shumë herë që është diskutuar për këtë çështje, kemi pasur në mënyrë të veçantë ankesa nga personat shtatshkurtër, të cilëve jo gjithmonë u ë
Lexo më shumë
Albin Kurti Po
24/02/2022 Financa
Faleminderit për fjalën, kryetar! I nderuar ministër Murati, gjatë raportimit në Komisionin për të Drejtat e Njeriut në procedurë monitorimit të Ligjit kundër diskriminimit, u.d. kryeinspektori na kanë njoftuar se inspektorët e komunitetit serb nuk e bëj
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po
23/12/2022 Sociale
Në Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale kemi pasur në takim udhëheqësit e qendrave për punë sociale nëpër komuna. Nga ky takim kemi mësuar se që nga viti 2023 këto qendra punojnë dhe mbikëqyren nga Ministria e Drejtësisë. Jemi të vetëdijshëm s
Lexo më shumë
Albulena Haxhiu Po