Pyetjet parlamentare të: Blerta Deliu - Kodra

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur