Pyetjet parlamentare të: Haxhi Avdyli

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur