Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 19
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 8
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Adnan Rrustemi , Artan Abrashi , Besnik Tahiri , Driton Selmanaj , Erxhan Galushi , Hajdar Beqa , Hydajet Hyseni - Kaloshi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 01.10.2021

  • 3. Formimi i grupeve punuese për Projektligjet që kanë kaluar në lexim të parë

  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 08/L-029 për punimet nga metalet e çmuara

   I miratuar
  • 5. Kërkesa e Gjykatës Kushtetuese për rastin KO 139/21

   I miratuar
 • Të pranishëm: Adnan Rrustemi , Artan Abrashi , Blerta Deliu - Kodra , Doarsa Kica - Xhelili , Driton Selmanaj , Erxhan Galushi , Hajdar Beqa , Hydajet Hyseni - Kaloshi

  Munguan: Alban Hyseni , Besnik Tahiri , Ljubinko Karadzić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi në parim i projektligjit nr. 08/L-035 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-017 pë Ndihmë Juridike Falas

  • 3. Shqyrtimi në parim i projektligjit nr. 08/L-033 për Provimin e Jurisprudencës

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.08/L-007 për masat për uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projekligjin nr.08/L-022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike

   I miratuar
  • 6. Formimi i grupit punues për shqyrtimin e aplikacioneve për anëtarë të KGJK-së dhe KPK-së;

 • Të pranishëm: Adnan Rrustemi , Artan Abrashi , Blerta Deliu - Kodra , Doarsa Kica - Xhelili , Driton Selmanaj , Erxhan Galushi , Hajdar Beqa , Hydajet Hyseni - Kaloshi

  Munguan: Alban Hyseni , Besnik Tahiri , Ljubinko Karadzić

  Të ftuar: Zëvendësministri i Drejtësisë - Blerim Sallahu

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datën 22.09.2021

  • 3. Miratimi i listës së ngushtë të kandidatëve për Drejtor të Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 4. Vizita e Anëtarëve të Komisionit në SHKK dhe ANJF

  • 5. Shqyrtimi në parim i Porjektligjit nr.08/L-028 për të drejtën ndërkombëtare private

  • 6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-034 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/-049 për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar

 • Të pranishëm: Doarsa Kica - Xhelili , Driton Selmanaj , Hydajet Hyseni - Kaloshi

  Munguan: Adnan Rrustemi , Alban Hyseni , Artan Abrashi , Besnik Tahiri , Blerta Deliu - Kodra , Doarsa Kica - Xhelili , Erxhan Galushi , Hajdar Beqa , Ljubinko Karadzić

  Të ftuar: Lulezim Aliu(Zv. sekretari i Përgjithshëm i ministrisë së Drejtësisë), Ardian Bajraktari(Perfaqesues i Ministrise se Drejtesise), Astrit Hoti(KGJK), Visar Morina, Ardi Shita(OEA), Rreze Hoxha (GLPS), Urim Vokshi (Avokat), Perfaqesuesja e BPB-se, Leotrim Gashi (IKD), Chris Thompson (USAID)

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik për Projektligjin nr.08/L-015 për Gjykatën Komerciale

 • Të pranishëm: Adnan Rrustemi , Alban Hyseni , Artan Abrashi , Blerta Deliu - Kodra , Doarsa Kica - Xhelili , Hydajet Hyseni - Kaloshi

  Munguan: Besnik Tahiri , Driton Selmanaj , Erxhan Galushi , Hajdar Beqa , Ljubinko Karadzić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi në parim i Projekt-kodit nr.08/L-032 i procedurës penale; E ftuar Ministrja e Drejtësisë znj. Albulena Haxhiu

   Raportim
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-020 për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet civile

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-026 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 04/L-213 bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale

   I miratuar
  • 5. Raporti i punës së Komisionit për sesionin pranveror

  • 6. Formimi i grupit punues për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Procedurën Përmbarimore, si dhe për Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.

   I miratuar