Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 37
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 21
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Adnan Rrustemi , Artan Abrashi , Dimal Basha , Doarsa Kica - Xhelili , Driton Selmanaj , Erxhan Galushi , Hajdar Beqa , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Ljubinko Karadzić

  Munguan: Besnik Tahiri , Blerta Deliu - Kodra

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 28.2.2022

  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.08/L-136 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raporteve të Komisioneve kryesore për Projektligjin nr. 08/L-052 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-010 për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raporteve të Komisioneve kryesore për Projektligjin nr. 08/L-033 për provimin e jurisprudencës

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr. 08/L-025për Mbrojtjen e ajrit nga ndotja

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr. 08/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-021 për Akcizën në Produktet e Duhanit

   I miratuar
  • 8. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Adnan Rrustemi , Artan Abrashi , Blerta Deliu - Kodra , Dimal Basha , Doarsa Kica - Xhelili , Driton Selmanaj , Erxhan Galushi , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Ljubinko Karadzić

  Munguan: Besnik Tahiri , Hajdar Beqa

  Të ftuar: Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për vitin 2021

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.08/L-033 për Provimin e Jurisprudencës

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. nr. 08/L-010 për Krijimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit hapësinor në Republikën e Kosovës

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 08/L-027 për Mbeturinat nga Industria e Nxjerrjes së Mineraleve

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 08/L-027 për Mbeturinat nga Industria e Nxjerrjes së Mineraleve

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funsional në Projektligiin 08/L-070 për Pijet e forta alkoolike

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.08/L-052 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 05/L-010 për Agjencinë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 08/L-1 13 për Policinë Ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës

   I miratuar
  • 10. Formimi i grupeve punuese per disa projektligje

   I miratuar
  • 11. Formimi i grupit punues për shqyrtimin e aplikacioneve për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

   I miratuar
  • 12. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Intervistimi i kandidatëve për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë:24.1.2022, 2.2.2022 dhe 14.2.2022

  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 08/L-076 për mbrojtjen e sekreteve tregtare

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit plotësues lidhur me Raportin me amandamente për Projektligjin nr. 08/L-056 për Mbrojtjen e Konkurencës

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-130 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisё sё Republikës së Kosovës dhe Kёshillit tё Ministrave tё Republikës së Shqipërisë për ndihmë të ndërsjellë juridike në çёshtjet civile dhe tregtare

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues të Kosovës

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-129 për Shërbimin Sprovues të Kosovës

   I miratuar
  • 7. Formimi i grupeve punuese për Projektligjin nr.08/L-108 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë dhe të Dhuratave, si dhe për Projektligjin nr. 08/L-109 për Kompenzimin e Viktimave të Krimit

   I miratuar