Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 13
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 3
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Adnan Rrustemi , Alban Hyseni , Besnik Tahiri , Blerta Deliu - Kodra , Doarsa Kica - Xhelili , Driton Selmanaj , Hajdar Beqa

  Munguan: Artan Abrashi , Erxhan Galushi , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Ljubinko Karadzić

  Të ftuar: Zëvendësministri i Drejtësisë, Blerim Sallahu

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 22.06 dhe 28.06.2021

  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.08/L-016 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021

  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-013 për të Drejtat pronësore të shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës

  • 5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-017 për Agjencinë për parandalimin e korrupcionit

  • 6. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.08/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/l-132 për automjete

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Takim i përbashkët me Malcolm Simons, ish- kryetar i Asamblesë së Gjyqtarëve të EULEX-it në Kosovë

 • Të pranishëm: Adnan Rrustemi , Alban Hyseni , Artan Abrashi , Besnik Tahiri , Blerta Deliu - Kodra , Doarsa Kica - Xhelili , Driton Selmanaj , Erxhan Galushi , Hajdar Beqa , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Ljubinko Karadzić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 09.06.2021

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-003 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-015 për Gjykatën Komerciale

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Adnan Rrustemi , Alban Hyseni , Artan Abrashi , Besnik Tahiri , Blerta Deliu - Kodra , Doarsa Kica - Xhelili , Driton Selmanaj , Erxhan Galushi , Hajdar Beqa , Hydajet Hyseni - Kaloshi

  Munguan: Ljubinko Karadzić

  Të ftuar: Krytetari i KQZ, z. Kreshnik Radoniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Rendi i ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 01.06.2021;

  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2020;

   Raportim
  • 4. Njoftim lidhur me shkresën e Grupit për Studime Juridike dhe Politike (GLPS);

  • 5. Formimi i grupit punues për Projektligjin nr.08/L-003 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve;

  • 6. Shqyrtimi i ecurisë së konkursit për zgjedhjen e Drejtorit të Agjencisë kundër Korrupcionit;

   I miratuar