Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 64
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 47
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 23.11 dhe 30.11.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.08/L-121 për Byronë Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr.08/L-175 për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr.08/L-197 për zyrtarët publik

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr.08/L-196 për pagat në sektorin publik

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Performancës së Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit për vitin 2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Performancës së Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për vitin 2023

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për vitin 2021

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin 08/L-173 për Sigurinë Kibernetike

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin për Projektligjin nr. 08/L-166 për Tubimet Publike

   I miratuar
  • 7. Formimi i grupit punues për Projektligjin nr. 08/L-168 për Prokurorinë Speciale

   I miratuar
  • 8. Formimi i i grupit punues për plotësim ndryshimin e Kodit të Procedures Penale nr. 08/L-032

  • 9. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 29.11.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i i Raportit të auditimit të performancës “Sistemi i licencimit të hidrocentraleve dhe monitorimi i tyre mbi ndikimin në mjedis dhe ujëra”.

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i propozim rekomandimeve për MASHTI-në

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit për Projektligjin nr.08/L-052 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-010 për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-072 për Bujqësi dhe Zhvillim Rural

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-145 për parandalimin dhe kontrollin e intergruar të ndotjes

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-181 për vlerësimin e ndikimit në mjedis;

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-152 për anti dopingun

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme