Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 100
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 48
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës për rastin KO55/23 që ka të bëjë me vlerësimin e propozim amendamenteve Kushtetuese, të propozuara nga deputeti Kujtim Shala i mbështetur nga 39 deputet të tjerë

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Intervistimi i kandidatëve për pozitën e anëtarit në Keshillin Prokurorial të Kosovës, nga radhët e shoqërisë civile.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 22.12.2023 dhe 16.1.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i propozimeve për anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e Fakulteteve Juridike

   I miratuar
  • 4. Shkresa e Gjykatës Kushtetuese në lidhje me kërkesen KO 283/23

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 7.12.2023 dhe 14.12.2023;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i projektligjit nr. 08/L-272 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 06/L-010 për Noterinë, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr. 08/L-149

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit të punës së komisionit për vitin 2023

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit të zbatimit të Ligjit nr.08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe Ligjit Nr.08/L-108 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë dhe të Dhuratave

   I miratuar
  • 6. Formimi i grupit punues për shqyrtimin e aplikacioneve të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr. 08/L-186 për Rregullat e trafikut rrugor

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Planit të Performancës të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit për vitin 2024

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Planit të Performancës të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për vitin 2024

   I miratuar