Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 50
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 26
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 22.09.2022;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-177 për Institutin e krimeve të kyera gjatë luftës në Kosovë

  • 4. Shqyrtimi i Raporteve të komisioneve kryesore për Projektligjin nr.08/L-109 për Kompensimin e Viktimave të Krimit

  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjimin Publik për Projektligjin nr.08/L-121 për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 28.6.2022, 6.7.2022, 14.7.2022,20.7.2022,25.7.2022,28.7. dhe 3.8.2022;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-155 për sanksionet e shënjestruara kundër shkelësve të huaj të të drejtave të njeriut

  • 4. Caktimi i datës për intervistimin e kandidatëve për anëtar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

  • 5. Formimi i grupit punues për Projektligjin nr. 08/L- 107 për Aktet Juridike;

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit të mbikëqyrjes së Ligjit nr. 06/L-010 për Noterinë

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të mbikëqyrjes së Ligjit. nr. 05/L-003 për mbikëqyrjen elektronike të personave, të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim të gjykatës

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr. 08/L-109 për Kompensimin e Viktimave të Krimit

   I miratuar
  • 5. Formimi i grupit të punës për projektligjin nr. 08/L-121 për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme

   I miratuar
  • 6. Caktimi i datës për intervistimin e kandidatëve për anëtar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

  • 6. Caktimi i datës për intervistimin e kandidatëve për anëtar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

  • 6. Caktimi i datës për intervistimin e kandidatëve për anëtar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

  • 9. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr.08/L-122 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-174 për Financimin e Subjekteve Politike

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin 08/L-83 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-08 për verërat

   I miratuar