Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 109
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 48
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr.08/L-249 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës

   I miratuar
  • 3. Formimi i grupit punues për Projektligjin nr.08/L-276 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve të veçanta për krijimin e bazës ligjore për nxjerrjen e akteve nënligjore nga qeveria dhe ministrat

   I miratuar
  • 4. Formimi i grupit punues për Projektligjin nr.08L-283 për harmonizimin e ligjeve të veçanta me Ligjin nr. 05L-087 për kundërvajtje

   I miratuar
  • 5. Formimi i grupit punues për Projektligjin nr. 08/L-290 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.08/L013 për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi Projektligjit nr 08/l-307 për Ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për Shfrytëzimin e Institucionit Korrektues në Gjilan me Qëllim të Ekzekutimit të Dënimeve Daneze

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve kryesore për Projektligjin nr. 08/L- 256 për falimentimin

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-277 për sport

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-264 për rininë

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-274 për Shërbimet Private të Sigurisë

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-225 për Agjencinë e Inteligjencës se Sigurisë dhe Mbrojtjes

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-267 për letërnjoftimin

   I miratuar
  • 5. Projektligjin nr.08/L-241 për Vlerësimin Strategjik Mjedisor

   I miratuar
  • 6. Projektligji nr.08/L-265 për Regjistrin e Pronarëve Përfitues

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 4.4.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 08/L-256 për falimentimin

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-261 per mbrojtjen nga zjarri

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Draft-Kodit të sjelljes së deputetëve të Republikës së Kosovës

   I miratuar