Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 91
 • Dëgjime publike: 5
 • Projektligje të shqyrtuara: 3
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës:14.05.2024

   I miratuar
  • 3. Diskutim për Listen zyrtare të çmimeve të produkteve medicinale

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës:30.04.2024

   I miratuar
  • 3. Vlerësimi i përmbushjes së Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm nga Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Takim me përfaqësues të Shërbimit të Fizikës Mjekësore SHSKUK;(11:00-12:00)

  • 3. Takim me përfaqësues të KOMF

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datës:28.03.2024 dhe 2.04.2024

   I miratuar
  • 3. Mjeksia e Punës, të arriturat dhe sfidat

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Takim me shoqten e logopedëve ( ora 10:00)

  • 3. Takim me Shoqaten e ergoterapistëve (ora 10:30)

  • 4. Takim me grupin e specialstëve të supervizionit për Psikologji Klinike dhe Psikoterapi