Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 62
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 3
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 16.05.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektëligjit 08/L-200 për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datës: 20.04.2023 dhe 27.04.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektëligjit 08/L-200 për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse;

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shënimi i ditës ndërkombëtare të familjes

  • 3. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Planifikimi i vizitave në institucione

  • 3. Të ndryshme