Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 48
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 3
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datës: 01.12.2022 dhe 06.12.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit Vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2022

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektëligjit 08/L-200 për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Takim me Elvana Shala, ambasadore e vullnetit të mirë në Komisionin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut Tema : Organizimi i Kongresit botëror për personat me aftësi të kufizuara.

  • 3. Të ndryshme

  • 3. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 16.11.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023, për fushat që janë në fushëveprim të Komisionit

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datës:27.10.2022 dhe 05.11.2022

   I miratuar
  • 3. Takim me kryetarin e Odës së mjekëve Tema : - Puna dhe sfidat e Odës së Mjekëve

  • 4. Të ndryshme.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Diskutim lidhur me organizimin e tryezave;

  • 3. Të ndryshme