Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 76
 • Dëgjime publike: 4
 • Projektligje të shqyrtuara: 3
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim Publik për Projektligjin nr.08/L-255 për shërbime sociale dhe familjare

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 17 tetor 2023

   I miratuar
  • 3. Takim me kryetarët e Odave të profesionistëve shëndetësor; Tema për trajtim: Puna dhe sfidat e Odave të profesionistëve shëndetësor ;

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim Publik për Projektligjin nr.08/L-212 për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 12 tetor 2023

   I miratuar
  • 3. Takim me përfaqësueset e Shoqatave ,, Renesanca” dhe ,,Jeta/Vita’’;

  • 4. Formimi i grupit punues për amendamentimin e Projektligjit për nr.08/L-255 për shërbime sociale dhe familjare

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Takim me përfaqësuesit e Shoqatës së mjekësisë fizikale dhe rehabilitimit të Kosovës