Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 60
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 26
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr.08/L-225 për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes

   I miratuar
  • 3. Raportimi i Komisioneres së Agjencisë për Informim dhe Privatësi znj. Krenare Sogojeva-Dermaku,për raportin vjetor të punës për vitin 2022

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e Komisionit të mbajtura me datë 09.02.2023; 14.02.2023 dhe 16.02.2023

   I miratuar
  • 3. Raportimi i Kryeshefit Ekzekutiv i Inspektoratit Policor të Kosovës z.Kushtrim Hodaj për raportin vjetor të punës për vitin 2022

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e Komisionit të mbajtura me datë 24.01.2023 dhe 31.01.2023 ;

   I miratuar
  • 3. Raportimi i Zëvendës Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, z.Shefki Abdullahu;

   Raportim
  • 4. Shqyrtimin e Projektligjit 08-L-215 për Ratifikimin e Marrëveshjes për Lëvizjen e Lirë me Letërnjoftim ne Ballkanin Perëndimor.

  • 5. Të ndryshme.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin Nr. 08/L-l 75 për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar

   I miratuar
  • 3. Të ndryshme

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e Komisionit të mbajtura me datë 19.12.2022 dhe 20.12.2022;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin Nr. 08/L-l 73 për Sigurinë Kibernetike

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin Nr. 08/L-l 66 për Tubimet Publike

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme