Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 43
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 13
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L -166 për Tubimet Publike

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L- 173 për Sigurinë Kibernetike

  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L- 175 për Mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar

  • 5. Të ndryshme.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e Komisionit të mbajtura me datë 04.08.2022

  • 3. Shqyrtimi i raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2022

  • 4. Formimi i grupit punues për shqyrtimin e Projektligjit Nr. 08/L-158 për plotësimin e Ligjit nr. 06/L- 122 për Ministrinë e Mbrojtjes, Projektligjit Nr. 08/L-157 për plotësimin e Ligjit nr.06/L- 123 për FSK, Projektligjin Nr. 08/L-156 për plotësimin e Ligjit nr.06/L- 124 për Shërbim në FSK

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e Komisionit të mbajtura me datë 21.06.2022; 05.07.2022; 20.07.2022, 27.07.2022 dhe 29.07.2022

   I miratuar
  • 3. Diskutim rreth diplomacisë parlamentare në fushën e sigurisë

  • 4. Të ndryshme.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Shqyrtimi në parim Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-123 për Forcën e Sigurisë se Kosovës

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Strategjisë së Sigurisë së Kosovës për vitet 2022-2027

   I miratuar