Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 56
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 26
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e Komisionit të mbajtura me datë 19.12.2022 dhe 20.12.2022;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin Nr. 08/L-l 73 për Sigurinë Kibernetike

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin Nr. 08/L-l 66 për Tubimet Publike

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e Komisionit të mbajtura me datë 30.11.2022 dhe13.12.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raport me Rekomandime për Projektligjin Nr. 08/L-l 75 për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Planit të Performancës i Agjencisë për Informim dhe Privatësi për vitin 2023

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Raportimi i Ministrit të Mbrojtjes z.Armend Mehaj për raportin vjetor të punës për vitin 2022.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e Komisionit të mbajtura me datë 02.11.2022, 24.11.2022 dhe 29.11.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin Nr. 08/L-l 73 për Sigurinë Kibernetike

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin Nr. 08/L-166 për Tubimet Publike;

   I miratuar
  • 5. Votimi në parim Projektligjit Nr.08/L-160 për Pensionet e Zyrtarëve Policor të Policisë së Kosovës dhe Punonjësit e Inspektoratit Policor të Kosovës me autorizime policor

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë për dërgimin e Kontingjentit të Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, përkatësisht dërgimin në operacionin në mbështetje të paqes me nr. 02/ 110 datë 29.11. 2022.

   I miratuar