Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 78
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 26
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Raportimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës Kol. Gazmend Hoxha

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me propozim amendamente për Projektligjin Nr. 08/L-225 për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me propozim amendamente për Projektligjin Nr. 08/L-261 për mbrojtje nga zjarri

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit me propozim amendamente për Projektligjin Nr. 08/L- 267 për letërnjoftimin

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raportit me propozim amendamente për Projektligjin Nr. 08/L-274 për Shërbimet Private të Sigurisë

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr.08/L-296 për të huajt

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes kornizë ushtarake ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë

   I miratuar
  • 8. Formimi i grupit punues për hartimin e Rregullores së punës për Komisionerin Parlamentar për FSK

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e Komisionit të mbajtur me datë 12.02.2024 dhe 26.02.2024

   I miratuar
  • 3. Raportimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës Kol.Gazmend Hoxha lidhur me raportin vjetor të punës për vitin 2023

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Raportimi i Komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gjenerallejtënan Bashkim Jashari lidhur me raportin vjetor të punës për vitin 2023

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit e mbajtur me datë 30.01.2024

   I miratuar
  • 3. Raportimi i Ministrit të Mbrojtjes z.Ejup Maqedonci lidhur me raportin vjetor të punës për vitin 2023