“Migrimet” e deputetëve nëpër grupe parlamentare gjatë legjislaturës së VI-të