Kontakti

Adresa

Rruga "Bajram Kelmendi" Nr. 38,
10000, Prishtinë, Kosovë

Tel/Fax: +381 (0)38 248 038

[email protected]

Na kontaktoni duke plotësuar formularin e mëposhtëm