Rekomandimet nga takimet publike në komunat: Skenderaj dhe Gjakovë