Rekomandimet nga takimet publike në komunat: Lipjan dhe Viti