Rekomandimet nga takimet publike në komunat: Deçan dhe Klinë