Rekomandimet nga takimet publike në komunat: Mitrovicë, Kamenicë, Fushë Kosovë