Performanca e Kuvendit gjatë legjislaturës së VI-të në përmbushjen e agjendës evropiane