Pjesëmarrja në seanca e deputetëve të legjislaturës së VI-të të Kuvendit të Kosovës