Ndryshimi i forcave politike në shtatë legjislaturat e Kuvendit të Kosovës