Karakteristikat kryesore të përbërjes së legjislaturës së VII-të