Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 32
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 2
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Eman Rrahmani , Ferat Shala , Jeta Statovci , Pal Lekaj , Verica Ćeranić , Visar Korenica , Yllza Hoti

  Munguan: Duda Balje , Mërgim Lushtaku

  Të ftuar: Përfaqësues nga Komisioni për ndihmë shtetërore.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit me Amendamente i Komisionit Funksional për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes, për Projektligjin nr.08/L-036 për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit

  • 3. Shqyrtimi i Raportit me Amendamente i Komisionit Funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, për Projektligjin nr.08/L-018 për Tregtinë me Produkte të Naftës dhe Karburante të Ripërtrishme

   I miratuar
  • 4. Formimi i grupeve punuese lidhur me Projektligjin nr.08/L-066 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Duda Balje , Eman Rrahmani , Jeta Statovci , Mërgim Lushtaku , Pal Lekaj , Verica Ćeranić , Visar Korenica , Yllza Hoti

  Të ftuar: Hekuran Murati - Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve; Ruzhdi Morina, Adrian Zalli - FKPK; Kreshnik Radoniqi - Kryetar i KQZ

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura të komisionit më 7 dhe 13 tetor 2021

  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2020

  • 4. Shqytimi i Kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale për miratimin e taksave vjetore për vitin 2022

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Komisionit për Ndihmë Shtetërore për vitin 2019-2020

  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes në mes të Rep. Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e FPT dhe Qeverisë së Zvicrës, përfaqësuar nga Departamenti Federal i PJ-se, përmes Agjencisë Zvicerane mbi Programin Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore në Kosovë

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Duda Balje , Eman Rrahmani , Jeta Statovci , Mërgim Lushtaku , Pal Lekaj , Visar Korenica , Yllza Hoti

  Munguan: Verica Ćeranić

  Të ftuar: Përfaqësues nga ASK-ja dhe Ministri i MFPT-së Hekuran Murati

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2020.

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-066 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022.

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me Amendamente i Komisionit Funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, për Projektligjin nr.08/L-029 për Punimet nga Metalet e Çmuara.

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Duda Balje , Eman Rrahmani , Jeta Statovci , Mërgim Lushtaku , Pal Lekaj , Yllza Hoti

  Munguan: Verica Ćeranić , Visar Korenica

  Të ftuar: Ismet Krasniqi - Sekretari i Kuvendit te Kosoves; Hekuran Murati - Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit i mbledhjes së mbajtur të komisionit më 29.09.2021

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2021

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me Amendamente i Komisionit Funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, për Projektligjin nr.08/L-022 për identifikimin eelektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike

   I miratuar
  • 5. Votimi i Raportit Vjetor Financiar i Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2020

  • 6. Votimi i Raportit Vjetor Financiar i KOSTT për vitin 2020

  • 7. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Qeverisë për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020

  • 8. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Duda Balje , Eman Rrahmani , Jeta Statovci , Mërgim Lushtaku , Pal Lekaj , Visar Korenica , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza , Verica Ćeranić

  Të ftuar: Hekuran Murati - Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve; Ruzhdi Morina, Adrian Zalli - FKPK

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-061 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, e Përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për Financimin e Projektit “ Reagimi I Kosovës ndaj Pandemisë COVID-19 për NVM-të”

  • 2. Vazhdim-Shqyrtimi i Raportit Vjetor i Fondit të Kursimeve Pensionale për vitin 2020

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Listës së kandidatëve për një (1) anëtarë joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Listës së kandidatëve për dy (2) anëtarë joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 5. Votimi i raportit Vjetor Financiar i Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për vitin 2020

  • 6. Shqyrtimi i Raportit me Amendamente i Komisionit Funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, për Projektligjin nr.08/L-007 për Masat për uljen e kosotos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë

   I miratuar