Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 75
 • Dëgjime publike: 10
 • Projektligje të shqyrtuara: 9
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i Rendit të Ditës

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik lidhur me Projektligjin nr.08/L-207 për Tekste Shkollore.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 12.3.2024

   I miratuar
  • 3. Formimi i Grupit Punuese të Projektligjit për Sport

   I miratuar
  • 4. Formimi i Grupit Punuese të Projektligjit për Tekste Shkollore

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 12.3.2024

   I miratuar
  • 3. Formimi i Grupeve Punuese për shqyrtimin e Projektligjeve

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 27.02.2024

   I miratuar
  • 3. Diskutim mbi gjendjen e edukimit fizik, shëndetësor dhe sportiv të nxënësve në shkollat e të gjitha niveleve në Republikën e Kosovës, të ftuar: - Përfaqësues të MASHTI-it - Musa Selimi, Dekan i Fakutetit të Edukimit Fizik dhe Sportit