Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 79
 • Dëgjime publike: 6
 • Projektligje të shqyrtuara: 22
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i Procesverbalit nga dt. 1.3.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit 08-L-242 për Performancën energjetike të ndërtesave

   I miratuar
  • 4. Formimi i grupeve punuese për projektligjet e miratuara në parim

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i Procesverbalit nga dt. 6.2.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-293 për ratifikimin e “Marrëveshjes së bashkëfinancimit për hartimin e Projektit për ndërtimin e tunelit në rrugën Tetovë-Prizren"

   I miratuar
  • 4. Harmonizimi i Planit të punës me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm SDG

  • 5. Informata nga Deputeti Milazim Salijaj për pronën e ish RTP

  • Rendi i ditës
  • 1. Projektligji nr.08/L-246 për administrimin e banesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpronësi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i Procesverbaleve nga dt. 23.1.2024 dhe 30.1.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Draft Planit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2024

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-278 për faturat e kulturave bujqësore dhe fletëmagazinave

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-186 për Rregullat e trafikut rrugor

   I miratuar