Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 58
 • Dëgjime publike: 4
 • Projektligje të shqyrtuara: 3
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 1.03.2023

   I miratuar
  • 3. Diskutim lidhur me çështjen e luftimit të dhunës në familje, dhuna ndaj grave dhe ngacmimeve seksuale; Të ftuar; Përfaqësues nga Policia e Kosovës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e fundit të komisionit

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-210 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.02/L-031 për lirinë fetare në Kosovë;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i peticioneve

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Diskutim lidhur me çështjen e moszbatueshmërisë së Ligjit nr.05/L-021 për Mbrojtjen nga Diskriminimi

  • 3. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit të mbajtur me 30.01.2023

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-213 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluar

   I miratuar
  • 3. Takim në Komision me përfaqësues të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe Këshillit Koordinues të Familjarëve të Personave të Zhdukur gjatë luftës në Kosovë.

  • 4. Shqyrtimi i draft-planit të punës për Sesionin Pranveror të vitit 2023

   I miratuar
Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Eliza Hoxha , Fjolla Ujkani , Rados Mihajlović , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Nasuf Bejta

  Munguan: Marigona Geci

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Çështjet e mbetura në sesionin vjeshtor sipas planit të punës së Komisionit Funksional

  • 3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

  • 4. Shqyrtimi i peticioneve

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Alban Bajrami , Ariana Musliu - Shoshi , Duda Balje , Fjolla Ujkani , Saranda Bogujevci , Tinka Kurti , Nasuf Bejta

  Munguan: Eliza Hoxha , Marigona Geci , Rados Mihajlović

  Të ftuar: Kushtrim Gara, Andin Hoti, Valdrin Krasniqi, Astrit Hoti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Takim në Komision, të ftuar: - Përfaqësuesit e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur.

  • 3. Takim në Komision, të ftuar: - Përfaqësuesit e Këshillit Prokurorial tё Kosovës dhe tё Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

  • 4. Miratimi i procesverbaleve tё mbledhjeve tё mbajtrua me dt. 17 dhe 21 shtator 2021.