Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 92
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 17.4.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të performances “Sistemet e Informacionit në Kompaninë e Ujësjellësit Rajonal Prishtina”

  • 4. Shyrtimi i Raportit të përbashkët në auditimin paralel – “Sistemet e Informacionit në Ujësjellësit e Tiranës dhe Prishtinës”

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 26.3.2024 dhe 2.4.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të Performances: “Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave nga zonat rurale përmes përfshirjes së tyre në tregun e punës"

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 12.3.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të teknologjisë së informacionit “Sistemi elektronik i prokurimit publik e-prokurimi“.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të përformances ‘’Efektiviteti i Programit për Trajtimin e Pacientëve jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike.

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 20.2.2024 dhe 27.2.2024

   I miratuar
  • 3. Diskutim, zbatimi i rekomandimeve, nga Organizatat buxhetore, në veçanëti ato të dhëna nga Kuvendi/ Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike gjatë vitit 2022/2023.

  • 4. Shqyrtimi i propozim rekomandimeve, për Raportin e auditimit të performancës ” Renovimi dhe rikonfigurimi i stadiumit të qytetit në Mitrovicë, Gjilan dhe Gjakovë

   I miratuar