Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 2
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2021.

   I miratuar
  • 4. Diskutim lidhur me inicimin e procedurave për Auditimin e Raporteve Vjetore Financiare dhe Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës së subjekteve politike për vitet 2018, 2019 dhe 2020.

  • Rendi i ditës
  • 1. Konstituimi i Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike

   I miratuar