Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 24
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku , Yllza Hoti

  Munguan: Adem Hodža , Bekim Arifi , Hajdar Beqa

  Të ftuar: Vlora Spanca - Auditorja e Përgjithshme e Kosovës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 29.10.2021

  • 3. Shqyrtimi i Planit vjetor të auditimit, për sezonin e 2021/2022, të Zyrës Kombëtare të Auditimit. E ftuar, Auditorja e Përgjithshme znj.Vlora Spanca

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Hajdar Beqa , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku , Yllza Hoti

  Munguan: Adem Hodža , Arta Bajralija , Bekim Arifi , Fadil Nura

  Të ftuar: Ymer Shatri - "Audit&Conto",

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raporteve të auditimit të raporteve vjetore financiare dhe raportet e deklarimit financiar të fushatës, së subjekteve politike, për vitet 2018, 2019 dhe 2020

  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Arta Bajralija , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Hajdar Beqa , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku

  Munguan: Adem Hodža , Albana Bytyçi , Bekim Arifi , Fadil Nura , Yllza Hoti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 12.10.2021

  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve në lidhje me Raportin Vjetor të Auditimit për vitin 2020.

  • 4. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku , Yllza Hoti

  Munguan: Adem Hodža , Bekim Arifi , Fadil Nura , Hajdar Beqa

  Të ftuar: Përfaqësues nga Zyra Kombëtare e Auditimit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës për vitin 2020, e ftuar Ministrja e MPJD-së, znj. Donika Gërvalla –Schwarz;

 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Bekim Arifi , Enver Haliti , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku

  Munguan: Adem Hodža , Eman Rrahmani , Fadil Nura , Hajdar Beqa , Yllza Hoti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 22.09.2021

  • 3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë së Bujqësis, Pylltarisë Zhvillimit Rural për vitin 2020, i ftuar Ministri i MBPZHR z.Faton Peci

   Raportim