Publikim_7 vite pas arritjes së marrëveshjes së parë për normalizim: Ku janë Kosova dhe Serbia me "normalizim" sot?

Ku qëndron sot Kosova dhe Serbia me “normalizimin” e marrëdhënieve 7 vite pas arritjes së Marrëveshjes së Parë të Normalizimit më 19 prill 2013?

Shfletoni punimin e shkurtër të KDI mbi këtë rrugëtim dhe rekomandimet që do të ndikonin në përmirësimin e këtij procesi.

Punimin mund t’a shkarkoni këtu.