Pyetjet parlamentare të: Labinotë Demi - Murtezi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
27/05/2021 Bujqësi dhe Blegtori
Të nderuar ministra, Të nderuar kolegë deputetë, I nderuar ministër i Bujqësisë, zoti Faton Peci, Anekënd Kosovës pyetjet po shkatërrohen, prerje dhe dëme të mëdha që ndikojnë në degradimin e ambientit, fatkeqësisht edhe në zhbërjen e masave ose para mas
Lexo më shumë
Faton Peci Po