Pyetjet parlamentare të: Valon Ramadani

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
28/04/2022 Arsim
E nderuar zonja Nagavci, Çështja që dua ta shtroj ka të bëjë me një numër të mësimdhënësve në Komunën e Ferizajt, të cilët kanë kontrata pune me Drejtorinë e Arsimit dhe që kryejnë detyrën e tyre në shkollat përkatëse. Mirëpo, problemi qëndron se
Lexo më shumë
Arbërie Nagavci Po
19/05/2022 Qeverisje Lokale
Faleminderit, e nderuar nënkryetare Bogujevci! Çështjen që unë do të shtroj për Ministrinë e Administratës dhe Pushtetit Lokal ka të bëjë me një njoftim që e ka publikuar ministria para një muaji. Njoftoj se do të mbështes komunat për projektet të
Lexo më shumë
Elbert Krasniqi Po
06/10/2023 Kulturë
Çështja që dua ngre ka të bëjë me tetarin “Adriana” në Ferizaj, i cili ka kohë që ka nevojë për intervenim dhe përmirësim të kushteve, si për artistët që e shfrytëzojnë ashtu edhe për qytetarët që shkojnë të shohin shfaqjet. Amund të n
Lexo më shumë
Hajrullah Ceku Po