Pyetjet parlamentare të: Salih Zyba

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur