Pyetjet parlamentare të: Rrezarta Krasniqi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
11/06/2021 Infrastrukturë
Faleminderit, kryetar! I nderuar ministër, nëse jeni në dijeni, rruga regjionale, respektivisht magjistralja Prishtinë - Mitrovicë, e që ndërlidh edhe qytetin e Vushtrrisë, tani e disa vjet ka mbetur ende e papërfunduar. Në segmentin nga fshati Dumnicë e
Lexo më shumë
Liburn Aliu Po
11/06/2021 Infrastrukturë
Faleminderit, kryetar! Si pasojë e mosvendosjes së semaforëve në udhëkryqin ku ndërlidh fshatin Studime me qytetin e Vushtrrisë, çdo ditë ka aksidente. Fatkeqësisht, në këtë rrugë kemi pasur edhe dy humbje jete deri më tani. Gjithashtu, edhe në udhëkryqi
Lexo më shumë
Liburn Aliu Po
26/05/2022 Shëndetësi
Faleminderit, kryetar! Në dhjetorin e vitit të kaluar është miratuar Ligji për ndarjet buxhetore për vitin 2022. Si amendament i miratuar nga inicimi ynë është edhe ndarja e shumës financiare me vlerë 50 mijë euro për funksionalizimin e Spitalit të Pedia
Lexo më shumë
Rifat Latifi Po