Pyetjet parlamentare të: Milos Perović

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur