Pyetjet parlamentare të: Olivera Zdravković

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur