Pyetjet parlamentare të: Ferat Shala

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur