Pyetjet parlamentare të: Elmi Reçica

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
27/05/2021 Industri
: Faleminderit, kryetar! Qytetarë të nderuar, Kolegë deputetë, Kabinet qeveritar, Zoti kryeministër, Çështja ka të bëjë me projektin Lepenci, ndërsa pyetja është: kur do të jetësohet projekti IbërLepenci si tërësi? Zoti Kryeministër, Hidrosistemi
Lexo më shumë
Albin Kurti Po
27/05/2021 Shëndetësi
Kolegë deputetë, Zoti ministër, Kam një pyetje që ka të bëjë me Spitalin Regjional të Ferizajt. Në cilën fazë të ndërtimit të Spitalit Regjional të Ferizajt jeni? Zoti ministër, e drejta për trajtim të dinjitetshëm mjekësor, është e drejtë themelore e nj
Lexo më shumë
Arben Vitia Po
07/07/2021 Financa
Faleminderit, kryetar! Përshëndetje, të nderuar kolegë, Qytetarë të nderuar, Zoti kryeministër, Çështja ka të bëjë me një marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Republikës së Hungarisë për themelimin e programit kornizë për bas
Lexo më shumë
Albin Kurti Po
22/07/2021 Financa
Faleminderit, kryetar! Qytetarë të nderuar, Kolegë deputetë, Kabinet qeveritar, I nderuar zoti ministër Murati, Çështja për të cilën unë jam i interesuar të marr një përgjigje nga ju ka të bëjë me realizimin e të drejtës së pensioneve të qytetarëv
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po
22/07/2021 Financa
Më të shkurtër se të pyetjes fillestare. Faleminderit, kryetar! Ka pasur informacione që nuk ka funksionuar posta për t’i dërguar dhe komunikuar me vendet përkatëse. Dëshiroj të di, se ndërkohë prej se është bërë pyetja kam vërejtur që janë bërë di
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po
26/05/2022 Financa
Faleminderit, kryetar! Pyetja ka të bëjë me çështjen e implementimit të marrëveshjes ndërmjet Qeverisës së Republikës së Kosovës dhe Republikës së Hungarisë për themelimin e programit kornizë për bashkëpunim financiar. Pyetja: në cilën fazë të implementi
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po
26/05/2022 Financa
Nëse mundet ministri të më tregojë saktësisht, para 22 prillit, kur i ka dërguar shkresë nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, Qeverisë hungareze? Dhe, nëse mund ta kem një kopjes të saj. Dhe së dyti, ju e dini dhe opinioni e di që kompan
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po
07/07/2022 Shëndetësi
Të nderuar deputetë, Qytetarë të respektuar, I nderuar ministër i Shëndetësisë, zoti Latifi, Shpresoj që jeni mirë tash me shëndet dhe i keni tejkaluar ato shqetësimet që i keni pasur. Pyetja ime ka të bëjë pikërisht me këtë çështje, pra, bëhet fjalë për
Lexo më shumë
Rifat Latifi Po
07/07/2022 Ekonomi
Pyetja ka të bëjë me procedurat e vendosjes së paneleve solare. E kam thënë edhe para kësaj here, ka kërkesa të shumta, mirëpo s’ka procedura. E kam marrë shembull një fshat që vërtet e ka ndryshuar rrënjësisht jetën e qytetarëve atje dhe ka bërë v
Lexo më shumë
Artane Rizvanolli Jo
14/07/2022 Kulturë
Kolegë të nderuar, Qytetarë të respektuar, Kabinet qeveritar, Zoti ministër Çeku, Çështja ka të bëjë me shkollën fillore dhe të mesme të ulët “Gjon Serreçi” në Ferizaj. Pyetja është: çfarë vlere të trashëgimisë kulturore, respek
Lexo më shumë
Hajrullah Ceku Po
17/11/2022 Punë të Brendshme
Pse Ministria e Punëve të Brendshme është duke prodhuar sasi të limituar të pasaportave për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mërgatën tonë?
Xhelal Sveçla Po
09/12/2022 Kulturë
Pse janë duke ndodhur vonesa në restaurimin e Kishës Katolike “Engjëlli i Rojës” në Ferizaj?
Hajrullah Ceku Po
09/12/2022 Kulturë
Pse janë duke ndodhur vonesa në restaurimin e Xhamisë së Madhe në Ferizaj?
Hajrullah Ceku Po
23/12/2022 Arsim
Pse janë duke ndodhur vonesat në renovimin e shkollës "Gjon Serreçi"në Ferizaj?
Arbërie Nagavci Po
09/03/2023 Tregti
Çështja ka të bëjë me rezervat shtetërore të mallrave. A janë përfillur procedurat ligjore dhe a është dëmtuar buxheti i Republikës së Kosovës gjatë kontraktimit apo blerjes së rezervave shtetërore të mallrave nga ana e Ministrisë së Industrisë, N
Lexo më shumë
Rozeta Hajdari Po
06/04/2023 Sociale
Realisht, pyetja ka qenë në lidhje me Zyrën e Trashëgimisë së TMK-së. Besoj që është një zyre shumë e veçantë dhe do të duhej që ministri i Mbrojtjes ta ketë parasysh këtë.
Ejup Maqedonci Jo