Pyetjet parlamentare të: Blerta Deliu - Kodra

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
19/10/2021 Ekonomi
Faleminderit, zonja nënkryetare! Në fakt, po kam pak frikë ta bëj pyetjen, sepse është çështja e njëjtë, të cilën e diskutoi edhe deputeti Selmanaj, sidoqoftë, pyetja lidhet me çështjen e energjisë. Natyrisht që çështja e energjisë është çështje edhe e s
Lexo më shumë
Albin Kurti Po
19/10/2021 Ekonomi
Në fakt, po flasim për një projekt, për të cilin tashmë është kryer studimi i fizibilitetit dhe këtë e kemi të qartë të gjithë. Nëse nuk ka një bashkëpunim, natyrisht nuk ka një marrëveshje, ose ujdi, ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovë
Lexo më shumë
Albin Kurti Po