Pyetjet parlamentare të: Agon Batusha

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
07/04/2022 Siguri
Përshëndetje për ju, kryetar! Zoti ministër, faleminderit! Pyetja ime ka të bëjë me funksionalizimin e aeroportit të Gjakovës për nevoja ushtarake. Raporti i Gjakovës është një aset jo vetëm i Gjakovës, por i mbarë Rrafshit të Dukagjinit, një aset me vle
Lexo më shumë
Ejup Maqedonci Po
07/04/2022 Financa
E përmendët edhe një aset tjetër të rëndësishëm, që tani është në komunën e Gjakovës, pra në Rekën e Keqe. Para dy ditësh e vizitova atë pjesë, për shkak se qytetarët kanë kërkuar atje disa shqetësime rreth shpronësimeve, për të cilat ju kemi treguar që
Lexo më shumë
Ejup Maqedonci Po
26/05/2022 Infrastrukturë
Faleminderit, kryetar! I nderuar ministër, Në vitin 2019, Qeveria e kaluar kishte financuar punimet për ndërtimin e rrugës GjakovëDollc, e cila është rrugë e vetme që e lidhë Gjakovën me Prishtinën dhe ka gjatësi prej 31 km dhe me një vlerë investimi pre
Lexo më shumë
Liburn Aliu Po
14/07/2022 Kulturë
Çështja që unë sot do ta ngre në formë të pyetjes ka të bëjë me Shtëpinë e Kulturës në fshatin Rogovë të Gjakovës, është një investim që ka filluar në vitin 2016 dhe ende sot nuk është realizuar. Pasi që investimit iu kanë shpenzuar të gjitha para
Lexo më shumë
Hajrullah Ceku Po
04/08/2022 Energji
Si është marrëveshja për sigurimin e biomasës për ngrohtoren e qytetit tëGjakovës, pse ka dështuar ngrohtorja dhe Komuna e Gjakovës të sigurojë vetë biomasën, sa dhe si është zbatuar kjo marrëveshje dhe a ka biomasë për këtë dimër, kush është duke e fina
Lexo më shumë
Artane Rizvanolli Po
02/02/2023 Kulturë
<inistër, cili është statusin e muzeut në Gjakovë? Si është historia e krijimit të tij dhe kompetencat për mirëmbajtjen e atij? Cilat janë hapat tuaj pas këtij skandali? A ju ka informuar Komuna e Gjakovës për mosmirëmbajtjen tash e sa vite dhe a keni
Lexo më shumë
Hajrullah Ceku Po
09/02/2023 Arsim
Cilat janë kompetencat tuaja lidhur me konviktin “Sadik Stavileci” në Gjakovë, kujt i raporton ky konvikt, ministrisë apo Komunës? A është në dijeni MASHT-i për këtë çmimore dhe cilat janë hapat që duhet apo do t’i ndërmerrni?
Arbërie Nagavci Po
16/02/2023 Anti-Korrupsion
Përderisa ministria ka dhënë 1.1 milion euro për blerjen e biomasës në ngrohtoren e qytetit në Gjakovë, pra është donatori kryesor i kësaj ndërmarrjeje, a është e mundur që të kërkohet që të bëhet një auditim nga auditori i shtetit që të bëjë auditimin e
Lexo më shumë
Artane Rizvanolli Po
13/04/2023 Shërbime Publike
Këtë pyetje e kam për një lagje në Komunën e Junikut, është Lagja ‘Agim Ramadani’, e cila është e lidhur dhe furnizohet me ujë nga burimi Shkozë. Problemi qëndron se ky burim i ujit ka një cilësi jo shumë të mirë dhe vazhdimisht edhe pas vërs
Lexo më shumë
Artane Rizvanolli Po
06/10/2023 Infrastrukturë
Pyetjen po përditësoj pakëz, se kjo pjesa që ka mbetur Molliq-Brovinë-Ponoshec a do të rinovohet dhe a është e mundur të vazhdohet me pjesën nga buxheti i ministrisë?
Liburn Aliu Po