Pyetjet parlamentare të: Arbëreshë Kryeziu - Hyseni

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
20/05/2021 Bujqësi dhe Blegtori
Në janar të këtij viti, në disa qytete të Kosovës ka pasur reshje të mëdha të shiut që kanë shkaktuar vërshime me dëme të mëdha, si në aspektin infrastrukturor, po ashtu edhe në atë bujqësor. Dëmet e shkaktuara në infrastrukturë është vendosur të mbulohe
Lexo më shumë
Faton Peci Po
02/08/2021 Financa
Pyetja ime ka të bëjë me një shqetësim të vazhdueshëm të organizatave që përkujdesen për të drejtat e grave dhe barazinë gjinore, që shkala e punësimit të grave në Kosovë është jashtëzakonisht e ulët krahasuar me burrat. Kjo gjendje është përkeqësuar ako
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po
25/11/2021 Financa
Faleminderit, kryetar! Përshëndetje për Kabinetin Qeveritar, 30 Kolegë deputetë, Të dashur qytetarë, Pyetja ime ka të bëjë me masën 3.1 të pakos për ringjallje ekonomike. E dimë që si pasojë e përhapjes së shpejtë të pandemisë në vendin tonë një numër i
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po