Pyetjet parlamentare të: Haxhi Avdyli

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
06/10/2023 Mjedis
A ka ministria juaj ndonjë plan konkret për menaxhimin më të mirë të deponise se Landovices, edhe eventualisht edhe mbylljen e kësaj deponie, siç po e kërkojnë banorët dhe transferimin e saj në ndonjë vend tjetër më të përshtatshëm?
Liburn Aliu Po