Pyetjet parlamentare të: Armend Muja

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur