Pyetjet parlamentare të: Drita Millaku

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur